סדנת הכנה למעבר לכתה א.

מטרת הסדנה : לתת להורים כלים לעזור לילדיהם להצליח במעבר בין גן לבית הספר, על מנת לאפשר הצלחה מרבית, מבחינה לימודית חברתית ורגשית.

למה זה חשוב?

  • קשיים התנהגותיים, רגשיים, חברתיים, ולימודיים, שאינם מטופלים, עשויים להחמיר עם השנים, להעיק, ולהקשות, על ילדים, הורים, והמשפחה בכללותה.
  • קשיים מתמשכים פוגמים בהצלחה של הילדים בבית הספר, ובאופן המשכי בעתידם.
  • הדרכה הורית יכולה למנוע התפתחות של בעיות רגשיות, חברתיות, לימודיות.
  • הורים שמקבלים הדרכה בנקודת מעבר זו, יש להם יותר כלים לזהות קשיים בתחומים שונים, לנסות לטפל בהם בעצמם, או לדעת טוב יותר אל מי כדאי לפנות לעזרה.

להלן סדנה לדוגמא שנערכה בבית ספר שז"ר בנתניה בחודשים פברואר עד מאי 2014 :

פגישה מס 1- המעבר למסגרת הבית ספרית

המעבר מגן לבית ספר הינו מורכב ודורש מילדים להתאקלם בבת אחת מבחינה רגשית, חברתית, התנהגותית ושכלית. זה כולל שינויים במבנה של היום, בנורמות התנהגותיות, חוקים, ציפיות, ודרישות בהשוואה למה שהיה בגן. ילדים עשויים לסבול מקשיים שונים כמו: לעקוב אחרי הוראות, קושי לימודי, קושי חברתי, בעיות התנהגות, היפראקטיביות, סימפטומים של לחץ ואפילו של דיכאון.

פגישה מס 2-שיח רגשי

שיח רגשי תורם להתקרבות/אינטימיות בין הורה לילדו, מאפשר זיהוי ושיום של רגשות, וכתוצאה מכך גם חופש בחירה של אופנויות תגובה חלופיות למצבים שונים, מאפשר שחרור/ונטילציה של רגשות לא מדוברים, תורם בסופו של דבר לפניות רבה יותר למשימות החיים , לביטחון עצמי, ולתחושה טובה יותר של ערך עצמי.

פגישה מס 3-הצבת גבולות

הצבת גבולות בהתמדה ובעקביות לפי גילו, אישיותו, ושלב ההתפתחות בו מצוי הילד, חשובה מאד כדי ללמד את הילד להתאפק, לוותר, לדחות סיפוקים, להתחשב בזולת ולתכנן. חוקים ברורים מפנים את הילד לעסוק בלמידה.

פגישה מס 4-היחס של ההורים לבית הספר וללימודים

יחסו של הילד לבית הספר, לצוות הפדגוגי, וללמודים, מושפע מאד ממה שמרגישים ואומרים לו הוריו. ככל שההורים מגלים יותר ענין במתרחש בבית הספר, מקבליםבחיובאתהערכיםשביתהספרמקנהלילדיהם, וכן, תומכיםבנורמותשביתהספרדוגלבהן, הם מצליחים להשפיע בחיובלארקעלההישגים הלימודיים'אלאגםעלהתנהגותהילדיםבביתהספרועלהעלאתהדימויהעצמישלהם.

פגישה מס 5-"הילד לא פנוי ללמידה".

קשיים שונים כמו לקויות למידה, הפרעת קשה וריכוז, קושי בוויסות רגשי, בעיות מטרידות בבית, עשויות להקשות על הילד ולהפכו ל"לא פנוי ללמידה". מהם אותם דברים ואיך ניתן להקל, לעזור לילדינו להתפנות ללמידה.

פגישה מס 6-הקשר עם צוות בית הספר ופנייה לעזרה.

חשוב שהורים יהיו בקשר עם הגורמים השונים בבית הספר, בכדי שיהיו מעורבים במתרחש וכן על מנת להיעזר בגורמים השונים כדי לפתור בעיות. לעיתים הורים חוששים לשתף את בית הספר בקשיים של הילד ושל המשפחה. איך הגורמים השונים בבית הספר יכולים לעזור? מדוע חשוב ליידע את בית הספר על מה שקורה עם ילדיכם, ואפילו בביתכם, ומדוע אנשים הרבה פעמים אינם עושים זאת?

"תנו לי נקודת משען ואניף את העולם". ארכימדס