הכתיבה בעיתון היא אמצעי לשתף אנשים רבים ככל האפשר בידע ובניסיון הרב שצברתי בעבודה טיפולית עם הורים וילדים